Senatuko Osoko Bilkurak behin betiko onartu du Nafarroako Hitzarmen Ekonomikoaren seigarren aldaketa, gasaren erauzketaren balioaren gaineko zerga, hondakinen gordailuaren gaineko zerga, ‘Tobin tasa’ eta ‘Google tasa’ hitzartzea barne.

Testua aurrera atera da Senatuan, tramitazio ‘espres’ baten bidez, aldeko 216 botorekin, kontrako 3rekin eta 26 abstentziorekin, eta baliozkoa izaten hasiko da Estatuko Aldizkari Ofizialean (EAO) argitaratzen denean.

Pedro Sanchezen Gobernuaren eta Maria Chiviteren Gobernuaren arteko akordioa da, Nafarroako Hitzarmen Ekonomiko hau aldatzeko, zerga-figura berriak sartuz eta bi administrazioen arteko finantza-harremanekin zerikusia duten alderdiekin.

Testuaren arabera, Gorte Nagusiek azken aldaketaz geroztik onartutako hainbat zerga sartzen dira Hitzarmenean. Lehenik eta behin, gasaren, petrolioaren eta kondentsatuen erauzketaren balioaren gaineko zerga.

Gorteek 2015ean onartu zuten zerga horretaz gain, Nafarroako Foru Ogasuna hondakinak zabortegietan uztearen, erraustearen eta hondakinen baterako errausketaren gaineko zerga, ‘Tobin tasa’ eta ‘Google tasa’ ere biltzen hasiko da.

 

Zerga-delitua

Hitzarmenean zerga-figura berriak sartzeaz gain, testuak hainbat agindu eguneratzen ditu, azken urteetan Estatuko zerga-sisteman egindako erreformetara egokitzeko, hala nola delitu fiskalari eta talde fiskal bat osatzen duten entitateen Sozietateen gaineko Zergaren tributazioari buruzkoak.

Eguneratu egin da, halaber, zazpi milioi eurotik hamarrera, Hitzarmenaren 19. eta 33. artikuluetan aipatzen den eragiketen bolumenaren atalase-zifra, BEZa eta Sozietateen gaineko Zerga ordainarazteko eta egiaztatzeko eskumena mugatzeko balio duena.

Hitzarmena zerga-sistemaren azken erreformetara egokitzeaz gain, zenbait teknika eta sistematika hobeago sartu dira hitzarmenaren testuan, hainbat zergari aplikatu beharreko lotura-puntuak aldatuz.

Todas las categorías