Bizkaiko kasuan,azaroaren 30eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 137/2010 Foru Dekretuaren, bidez PFEZren eta Sozietateen Zergaren inguruan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak exarri dira. 2011ko ekitaldian egingo diren eskualdaketeei dagokionean. (BAO. 239. zk. 2010, abenduak 15. Asteazkena).
Arabako kasuan, 58/2010 FORU DEKRETUA, azaroaren 23ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan jasotzen diren lan etekinen gainean egin beharreko atxikipenen ehunekoak. (ALHAO 2010eko abenduaren 10a, ostirala).

Todas las categorías