JORNADA SOBRE ASPECTOS PROCEDIMENTALES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO COMUNITARIO
Lugar: Facultad de Derecho – Sección Bizkaia. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, LEIOA
Fecha: viernes, 18 de noviembre de 2011
Director: D. Isaac Merino Jara, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario (UPV/EHU)
PROGRAMA
9:45    Presentación y entrega de documentación
10:00 “La restitución de ayudas de Estado”, Dª. Susana Serrano Gazteluurrutia. Profesora de Derecho Financiero y Tributario (UPV/EHU)
11:15 Descanso
11:30 “La responsabilidad patrimonial por incumplimiento del Derecho Comunitario”, D. Javier Muguruza Arrese. Vocal de la Junta Arbitral del Concierto Económico. Abogado
12:45 “Instrumentos para luchar contra el fraude”, D. Iñaki Alonso Arce. Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica de Hacienda y Finanzas de Diputación de Bizkaia
13:00 Mesa redonda. Intervienen: Profesores del Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad del País Vasco

Solicitada convalidación por 0,5 créditos de libre elección

Clausura a cargo del Vicedecano de Derecho D. Igor Minteguia Arregui

EUROPAR BATASUNEKO TRIBUTU ZUZENBIDEAREN APLIKAZIOTIK ERATORRITAKO PROZEDIMENTU ASPEKTUEI BURUZKO JARDUNALDIA
Lekua: Zuzenbide Fakultatea- Bizkaia (Leioa)
Data: 2011ko azaroak 18an, ostirala
Zuzendaria: D. Isaac Merino Jara, Finantza eta Tributu Zuzenbideko katedraduna (UPV/EHU)
EGITARAUA
9:45       Aurkezpena eta dokumentazio banaketa
10:00     “Estatu laguntzen lehengoratzea”, Susana Serrano Gazteluurrutia And., Finantza eta Tributu Zuzenbideko irakaslea (EHU/UPV)
11:15     Atsedena
11:30     “Europar Batasuneko Zuzenbidearen hausteagatik ondarezko erantzukizuna”, Javier Muguruza Arrese Jn., Ekonomi Itunaren Arbitraje Batzordeko bokalea. Abokatua
12:45     “Zerga iruzurrari aurre egiteko baliabideak”, Iñaki Alonso Arce Jn., Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasuneko Koordinaketa eta Laguntza Tekniko Zuzendari ordea
13:00     Mahai ingurua: Parte hartzaileak: Euskal Herriko Unibertsitateko Finantza eta Tributu Zuzenbide Saileko irakasleak
Bukaera ekitaldia: Igor Minteguia Arregui Jn., Zuzenbideko Dekano ordea

Hautaketa libreko 0,5 kredituen baliozkotzea eskatuta

Todas las categorías