Bilbao, 2013ko apirilak 19
Bilbao, 19 de abril de 2013
 
Bizkaia Aretoa. Sala Baroja.
EGITARAUA 
9:00 Bertaratutakoen harrera
9:30 Irekitze ekitaldia (Bizkaiko Ogasun Ahalduna, José Mª Iruarrizaga Jn, Bizkaiko Campuseko Erretoreordea, Carmelo Garitaonandia Jn.)
10:00 Irekitze hitzaldia: Zuzeneko kontribuzioaren tributu harmonizazioa europar esparruan. Manuel Santaella Jn. (REPER- Bruselas)
10:45 Harmonizazio prozesua Europan. XIX-XX. Mendeak. Eduardo J. Alonso Jn. (UPV-EHU)
11:30 Atsedenaldia
12:00 Euskal Autonomi Erkidegoan zein harmonizazio daukagu? Gemma Martínez And. (Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Saila)
12:45 Espainian zein harmonizazio dago? Isaac Merino Jn. (UPV-EHU)
13:30 Eztabaida. Moderatzailea: Susana Serrano And. (UPV/EHU)
14:00 Amaiera ekitaldi
 
PROGRAMA 
9:00 recepción de asistentes
9:30 Acto de apertura (Diputado de Hacienda de Bizkaia, Sr. D. José Mª Iruarrizaga, Vicerrector de Campus de Bizkaia Sr. D. Carmelo Garitaonandia.
10:00 Conferencia inaugural: La armonización fiscal de la contribución directa en el contexto europeo. D. Manuel Santaella (REPER- Bruselas)
10:45 El proceso armonizador en Europa. Siglos XIX-XX. D. Eduardo J. Alonso (UPV-EHU)
11:30 Descanso
12:00 ¿Qué armonización tenemos en el País Vasco? Dña. Gemma Martínez (Dpto. Hacienda. Diputación Foral de Bizkaia)
12:45 ¿Qué armonización tenemos en España? D. Isaac Merino (UPV-EHU)
13:30 Debate. Modera: Dña. Susana Serrano (UPV/EHU)
14:00 Acto de clausura
Antolatzaileak
Ekonomi Itunaren eta Foru Ogasunen Dokumentazio Agiritegia. Historia Garaikideko Saila.
Zuzenbide Publiko Saila, Finantza eta Tributu Zuzenbidea (UPV-EHU).
Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales. Departamento de Historia Contemporánea.
Departamento Derecho Público. Área Derecho Financiero y Tributario
(UPV-EHU).
Informazio gehiago. Más información.
 

Todas las categorías