Gipuzkoako Batzar Nagusien Ogasun eta Finantza Batzordeak onartutako proposamen baten arabera, udalek ohiko etxebizitzak ez diren etxeak izateagatik %150eko errekargua ezartzeko aukera izango dute.


Gainbalioei dagokionez, hipoteka gauzatzean jabe berria izango da zorraren subjektu pasibo, eta ez igortzen duena, orain arte bezala.
Iturria

Todas las categorías