Atxikipenaren ehunekoa hauen arabera kalkulatzen da: aurrez ikusitako etekinen zenbatekoa eta zergadunaren egora pertsonala. Zergan kenkari-eskubidea duten ondorengoen kopuruak zehazteko du egoera hori.

Honetsi den Dekretuak, desgaistasuna duten langileentzako berariazko atxikepen-taula dauka.

PFEZean aplikatu behar den atxikipen-taula berria

Iturriak:

1. Iturria

2. Iturria

Todas las categorías