Urtarrilaren 30ko uholdeen ondorioz kalteak jasan dituzten zergadunak Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Ekonomia Jardueren gaineko Zerga eta sute-itzaltze eta salbamendu zerbitzuko tasak ordaintzeaz salbuetsita egondo dira.

Bizkaiko Foru Aldundiak foru dekretu arauemaile bat onetsi du uholdeak erangindako kalteak arintzeko. Uholdeak eragin handia izan zuten Bizkaiko udalerri batzuen ekoizpenean, azpiegituretan, zerbitzu publikoetan zein pribatuetan, etxebizitzetan, industrietan era dendetan.

Foru dekretu arauemaile honetaz balioarazteko, Bizkaiko Lurralde Historioko udelerriek uholdeak erangindako kalteak egiaztatu beharko dituzte, Ogasun eta Finantza Sailak zehazten duen moduan.

3/2015 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, otsailaren 10ekoa, duela gutxi izan diren berebiziko uholdeek eragindako kalteen ondorioak arintzeko premiazko neurriei buruzkoa.
Iturriak
1.Iturria
2.Iturria
3.Iturria

Todas las categorías