Mikel Erkorekak, «Kupo banaketa horizontalaren eredua Kontzertu Ekonomikoaren lehen aroan (1878-1937)» artikulua argitaratu du Vasconia aldizkariko 43. alean. Artikuluan, Kontzertu Ekonomikoaren lehen indarraldi fasean funtzionatzen zuen kupo banaketa eredua analizatzen da. Behin kupoa Estatuarekin adosturik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak egin beharreko ekarpena, ardatz horizontalean, Aldundien artean erabakitzen zen. Ekarpen koefiziente horizontalen banaketak errotik baldintzatzen zuen Aldundien autonomia finantzario tartea, eta ondorioz, haien gastu ahalmen propioaren bilakaera. Analisia, 1925eko kupo berriztapenaren ondorioz adosturiko banaketa horizontalaren kasu azterketan oinarrituko da.

Artikulua deskargatu

 

«El modelo de distribución horizontal del cupo durante el primer periodo de vigencia del Concierto Económico (1878-1937): la renovación de 1925». El artículo analiza el modelo de distribución horizontal del cupo durante el primer periodo de vigencia del Concierto Económico. Una vez acordada la cuantía del cupo con el Estado, las Diputaciones negociaban entre sí la distribución de la aportación correspondiente a cada uno de los territorios. La determinación de los coeficientes horizontales de aportación condicionaba de raíz la evolución de la autonomía financiera de cada Diputación, y por ende, su capacidad de gasto propio. El análisis se basa en la distribución horizontal determinada tras la renovación del cupo de 1925.

Descargar el artículo

 

Todas las categorías